Forskning

Publikationer jeg har bidraget til.

Akademiske artikler om mindfulness meditation, smertehåndtering og endometriose

Mette Kold, Tia Hansen, Hanne Vedsted-Hansen & Axel Forman (2012): Mindfulness- based psychological intervention for coping with pain in endometriosis. Nordic Psychology 64:1, 2-16.

Mette Kold, Hanne Vedsted-Hansen, Tia Hansen (2011): Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose. Et spirende koncept og en faktisk case. Psyke & Logos, nr. 1, 2011. Temanummer om mindfulness.

Bog & e-bog

Hanne Vedsted-Hansen & Mette Kold (2011): Viljen til at ville – en smertefortælling uden filter. (Bog & e-bog, 100 sider).
Målgruppen er smerteramte, der ønsker inspiration til at få et rigere liv, trods smerter. Redskaberne er mindfulness-træning og sundhedspsykologisk support.

Tag kontakt hvis du ønsker printversionen tilsendt, den sælges for kr. 85,- + forsendelse.  

Forskning i Mindful Self-Compassion

Både forskning og mængden af publikationer omhandlende Mindful Self-Compassion stiger eksponentielt i disse år. For indeværende er artiklerne kun tilgængelige på engelsk.

Du kan se Kristin Neff’s liste over publicerede artikler omhandlende Mindful Self-Compassion her (pr. januar 2016):

http://self-compassion.org/the-research/#areaofstudy

http://self-compassion.org/the-research/#areaofstudy

http://www.mindfulselfcompassion.org/publications_articles.php

I punktform er der publiceret artikler om Mindful Self-Compassion inden for områder bl.a. disse områder:

  • psykisk velbefindende
  • manglende selvværd,
  • negativ selvopfattelse,
  • kropslige idealer og spiseadfærd,
  • omsorgsarbejde og udbrændthed,
  • om coping og robusthed
  • om sundhedsmæssig adfærd og idrætsudøvere.

Check listen for jævnlige opdateringer.