Kursusoversigt

Kom på kursus

NYT KURSUS for Sundhedspersonale. ’Self-Compassion for Healthcare Communities’, SCHC

Opbyg resiliens og forebyg udbrændthed i tider med COVID-19. Træning i Self-compassion for læger og sygeplejersker.

Det er udfordrende at opretholde reel medfølende pleje af patienter eller klienter, samtidig med at du håndterer patienttraumer, stigende krav til dokumentation, ofte arbejder under tidpres, rammes af træthed – nu toppet op med COVID-19?

Ny forskning viser, at færdigheder i Self-compassion i særlig grad kan være en fordel for sundhedspersonale, da det bibringer en højere grad af tilfredshed i omsorgsrollen, mindsker stress og øger følelsesmæssig resiliens.

Evnerne indenfor Self-compassion kan trænes og vil opbygge kapaciteten til at håndtere stressende udfordringer.

I 2013 startede de første kurser af det oprindelige 8 ugers, empirisk understøttede program Mindful Self-Compassion, MSC, udviklet af psykologerne Dr. Kristin Neff, University of Texas – Austin og Ph.d. Chris Germer, Harvard Medical School.

Som tiden gik, blev det mere og mere tydeligt, at man kunne skabe en målrettet og kortere udgave af det oprindelige 8 ugers program, skræddersyet sundhedspersonale.

Dette arbejde resulterede i 2020 i det evidensbaserede program: Self-compassion for Healthcare Communities, SCHC

Forskning i SCHC ( https://self-compassion.org/wp-content/uploads/2020/06/Neff2020d.pdf ) har vist, at programmet markant mindsker depression, stress, sekundær traumatisk stress, udbrændthed og udmattelse, samtidig med at det øger den generelle trivsel hos sundhedspersoner ved at bevare en følelse af mening og værdi i arbejdet.

I modsætning til vanlige strategier for selvomsorg, der alene kan foregå i fritiden, så som motion, massage og tid med familie og venner, kan Self-compassion praksisserne bruges på stedet, i mødet med patienter og kolleger.

Varighed: 6 sessioner. Indledende session 1,5 time, efterfølgende sessioner 60-75 minutter.

Frekvens: Typisk er 1 gang om ugen at foretrække, da det giver tid til reflektion.

Format: “in person” eller online (via Zoom)

Som deltager i programmet kan du lære værktøjer, du kan bruge hele dagen til at:

  • Passe på dig selv, mens du passer på andre
  • Lytte med medfølelse – samtidig med at du beskytter dig selv, så du ikke brænder ud
  • Håndtere vanskelige følelser med større lethed
  • Reetablere forbindelsen med de værdier, der giver mening i dit liv og i dit arbejde.
  • På en skala 1-5 har de foreløbig 275 kursister, som har taget kurset, givet et det karakteren 4,8.

For yderligere oplysning om SCHC, drøftelse af forløbsopbygning og tilbud om undervisning:

Hanne Vedsted-Hansen   info@hannevedsted.dk   2982 0816

 

Mindful Self-Compassion, MSC:

Mindful self-compassion kurset udgør kernen i min kursusaktivitet.

Kurset forløber over 8 uger med sessioner af 2,5 til 3 timers undervisning hver uge, plus et stilheds-retreat på 4 timer, der typisk placeres mellem session 5 og session 6. I alt godt 24 timers undervisning.

Kurset udbydes efter præcis samme skabelon, som på Center for Mindfulness, University of California, San Diego, hvor MSC programmet i dag er forankret.

MSC er udviklet i et samarbejde mellem Kristin Neff, Associate Professor, University of Texas at Austin og Christopher Germer, Ph.D, klinisk psykolog, Arlington, Massachusetts.

Kontakt mig hvis du på din virksomhed eller i dit netværk har en gruppe, som du tænker, kunne have interesse i et kursus i MSC. Sammen taler vi om mulighederne og finder en løsning, der passer bedst ind i den kontekst, hvor du skal bruge det.

 

Mindfulness:

‘Gør mindre, opnå mere’ er en introduktion til mindfulness.

Kurset er alene at betragte som ‘et-smage-på-mindfulness’ afholdt over 3 mødegange af 2,5 time med indlagt pause. Det er dog min erfaring, at forløbet ofte er tilstrækkeligt til, at kursisterne på egen krop får en oplevelse af, hvilken indvirkning mindfulness har fysisk såvel som mentalt, og derved får lyst til den fordybelse, der ligger i ét af mine andre kurser.

Dette er blot én af mange muligheder for et kursus i mindfulness. Det kan skræddersyes, så det passer helt til din målgruppe og til lige dit formål, det kan være med både flere og færre mødegange. Jeg hjælper med at finde frem til det konkrete behov, og sammen finder vi en løsning.

Kontakt mig for tilbud om kursus til din virksomhed eller for oplysning om mit næste åbne kursus.

 

Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR:

Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR er et koncept udviklet af dr. Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts, og det er i dag et internationalt anerkendt behandlingsforløb med et overvældende antal forskningsresultater bag sig.

Der arbejdes intensivt med de 7 grundholdninger i MBSR: ikke-dømmen, tålmodighed, åbenhed, tillid, ikke-stræben, accept og at give slip.

På samme måde, som vi træner kroppen, kan man, ved bevidst at indarbejde disse grundholdninger i sin hverdag, træne og dermed styrke sin mentale fitness.

MBSR er et forløb over 8 mødegange af 2,5 time med indlagt pause samt én hel dag (6 timer) i guidet stilhed.

Indhold følger det fastlagte curriculum for MBSR, og omfatter tre typer af meditationer: siddende og gående samt bodyscan (en systematisk afslapning af kroppen hvorved muskelspændinger reduceres). Der indgår mindfull bevægelse (en blid yoga), forskellige gruppeøvelser om kommunikation og relationer, stress og angst.

Du opnår det bedte resultat, hvis du dagligt træner 30 – 45 minutter mellem mødegangene. 

Kontakt mig for oplysning om mit næste åbne MBSR kursus eller såfremt du ønsker tilbud på, at jeg kommer i din virksomhed og afholder et MBSR forløb en gruppe medarbejdere.